Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên Trái Đất

Học sinh xác định sự phân bố các nhóm đất chính và các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

418.000 

Mô tả: Bản đồ phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên Trái Đất

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
– Bản đồ phân bố các nhóm đất chính theo vĩ độ, từ cực đến xích đạo bao gồm:
(1) Băng tuyết;
(2) Đất đài nguyên;
(3) Đất pốt dôn;
(4) Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới;
(5) Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao;
(6) Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng;
(7) Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm;
(8) Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc;
(9) Đất đỏ, nâu đỏ xa van;
(10) Đất đỏ vàng (feralit), đen nhiệt đới;
– Bản đồ phân bố các kiểu thảm thực vật chính theo vĩ độ, từ cực đến xích đạo bao gồm:
(1) Hoang mạc lạnh;
(2) Đài nguyên;
(3) Rừng lá kim;
(4) Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới;
(5) Rừng cận nhiệt ẩm;