Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bảng nhóm – Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

– Bảng nhóm dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

SKU N/A Category Tag

Kích thước bảng nhóm:

(400x600x0,5)mm.

Mục đích sử dụng bảng nhóm:

– Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

Mô tả chi tiết bảng nhóm:

– Một mặt mầu trắng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được. Một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn.