Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bình Kíp tiêu chuẩn

Điều chế chất khí từ chất rắn và chất lỏng.

883.000 

Mô tả: Bình Kíp tiêu chuẩn

– Thủy tinh trung tính; Dung tích bầu trên 150ml, bầu dưới 250ml.
– Phễu lớn có dung tích 150ml dài 320mm, Ф 84mm có mài nhám phần nút thắt phễu Ф39mm. Trên có phễu nhỏ để chống tràn dài 215mm miệng Ф 35.5mm ống dẫn Ф6.8mm liên kết với phễu lớn qua nút cao su (Loại có đáy lớn Ф28mm, đáy nhỏ Ф23mm, cao 25mm;)
– Bình thắt cổ bồng, có 2 lỗ: có dung tích 250ml dài 200mm, đáy Ф 124.5 ,miệng Ф 56.8mm, thân Ф87mm .
– Lỗ trên để dẫn khí thoát ra Ф27mm (có gắn van khóa khí Ф17.5mm dài 130mm liên kết với bình thắt cổ bồng qua nút cao su (loại có đáy lớn Ф21mm, đáy nhỏ Ф15mm, cao 25mm;.)
– Lỗ dưới Ф26mm để tháo chất lỏng ra ngoài khi cần thiết (có nút cao su không lỗ loại có đáy lớn Ф21mm, đáy nhỏ Ф15mm, cao 21mm)