Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào

Thực hành thí nghiệm xác định thành phần hóa học của tế bào

911.000 

Mô tả: Bộ hóa chất xác định thành phần hóa học của tế bào

– Thuốc thử Lugol (1 chai 150ml)
– Ethanol 96% (1 chai 100 ml)
– Sodium hydroxide NaOH (1 chai 100g)
– CuSO4 (1 chai 50g)
– Thuốc thử Benedic (1 chai 300ml)
– Nước cất (1 chai 1000ml)
Tất cả hóa chất được đựng trong lọ nhựa chuyên dụng có nắp kín. Trên tem nhãn có đầy đủ nội dung: Tên thông dụng, công thức hóa học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ hoặc độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn.