Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật

Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ; vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá

151.000 

Mô tả: Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật

Bộ thiết bị gồm:
– Ống nghiệm; Giá đựng ống nghiệm; Pipet; Nút cao su; Cốc thủy tinh; Dao nhỏ; (TBDC)
– Giấy clorua coban (1 hộp )