Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

Quan sát và so sánh cấu tạo tế bào động vật và tế bào thực vật.

2.058.000 

Mô tả: Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

Mô hình 3D mô phỏng cấu tạo của tế bào động vật và thực vật với các thành phần cấu tạo cơ bản, và một số đặc điểm cấu trúc liên quan đến chức năng của một số bào quan gồm có:
– 1 mô hình tế bào động vật kích thước (39x28x14)cm.
– 1 mô hình cấu tạo tế bào thực vật kích thước: (30x20x6)cm.