SẢN PHẨM

Chổi rửa ống nghiệm

Cọ rửa ống nghiệm

21.000 

Mô tả: Chổi rửa ống nghiệm

Cán Inox, dài 300mm, lông chổi dài rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm – 24mm.