Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đàn bầu

Học sinh luyện tập giai điệu

1.716.000 

Mô tả: Đàn bầu

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, đàn chỉ có 1 dây.