Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Dung dịch dinh dưỡng

Thực hành thủy canh

292.000 

Mô tả: Dung dịch dinh dưỡng

Loại thông dụng (số lượng phù hợp với yêu cầu sử dụng)