Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Giấy pH

Xác định giá trị pH của dung dịch.

19.000 

Mô tả: Giấy pH

Tệp nhiều băng nhỏ, có bàng màu pH để so sánh định tính