Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Khẩu trang y tế

Hạn chế hít khí độc.

171.000 

Mô tả: Khẩu trang y tế

Loại 4 lớp, có lớp than hoạt tính (1 hộp/50 cái)