SẢN PHẨM

Kính bảo vệ mắt có màu

Bảo vệ mắt người làm thí nghiệm

68.000 

Mô tả: Kính bảo vệ mắt có màu

Nhựa trong suốt, có màu sẫm, chịu hóa chất.