Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lược đồ Kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên

Giúp HS tìm hiểu diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ, chống xâm lược Nguyên trên lược đồ

287.000 

Mô tả Lược đồ Kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên

– 03 lược đồ, mỗi lược đồ thể hiện một nội dung:
+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258);
+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống xâm lược Nguyên (1285);
+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287-1288) và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1288.
– Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra cuộc kháng chiến.
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).