Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Giúp HS tìm hiểu diễn biến cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn trên lược đồ

191.000 

Mô tả Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

– 02 lược đồ, mỗi lược đồ thể hiện một nội dung:
+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426);
+ 01 lược đồ thể hiện diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 năm 1427);
– Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi nghĩa.
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).