Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Miếng kính mỏng

Đậy cốc chứa chất lỏng dễ bay hơi

13.000 

Mô tả: Miếng kính mỏng

Kích thước (3x100x100)mm.