Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Một số hiện tượng thiên tai thường gặp

HS tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

16.000 

Mô tả Một số hiện tượng thiên tai thường gặp

Một bộ gồm 5 tờ tranh mô tả một số hiện tượng thiên tai. Mỗi tranh mô tả một hiện tượng thiên tai: bão; lũ; lụt; giông sét; hạn hán.
Kích thước mỗi tranh (148×210)mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.