Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Panh gắp hóa chất

Gắp mẫu vật, gắp hóa chất rắn.

15.000 

Mô tả: Panh gắp hóa chất

Panh thẳng không mấu, dài 140mm, bằng thép không gỉ