Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phân bón hóa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón đến cây trồng.

172.000 

Mô tả: Phân bón hóa học

Một số loại phân bón (N, K, P)