Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

Giúp HS khái quát bối cảnh lịch sử và thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

858.000 

Mô tả Phim tài liệu: Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:
– 01 phim giới thiệu những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (nửa sau thể kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX);
– 01 phim giới thiệu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (phát minh và sử dụng máy hơi nước, động cơ đốt trong).
Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Phim tài liệu được tích hợp trong USB môn lịch sử