Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sáo trúc

Học sinh luyện tập giai điệu

344.000 

Mô tả: Sáo trúc

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, loại sáo ngang có 1 lỗ thổi và 6 lỗ bấm.