Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn

Phân biệt các dạng hệ tuần hoàn

86.000 

Mô tả: Sơ đồ các dạng hệ tuần hoàn

Sơ đồ mô tả các dạng tuần hoàn ở động vật: tuần hoàn kín và tuần hoàn hở; tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).