SẢN PHẨM

Sơ đồ quá trình giảm phân

Mô tả diễn biến các giai đoạn và các kì của quá trình giảm phân

86.000 

Mô tả: Sơ đồ quá trình giảm phân

Mô tả các giai đoạn và sự biến đổi NST qua các kì của quá trình giảm phân.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).