Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

HS thực hành, tìm hiểu về các thành phần và quá trình trong “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”

45.000 

Mô tả Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Tranh câm mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; kích thước (540×790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.
3 mũi tên để thể hiện vòng tuần hoàn; 3 thẻ cài chữ. Nội dung từng thẻ: (1) Bay hơi; (2) Ngưng tụ; (3) Mưa; kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)