Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tháp dinh dưỡng

HS tìm hiểu về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

39.000 

Mô tả Tháp dinh dưỡng

Tranh có nội dung về tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.
Kích thước (790×540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)