Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

Thực hành đo nống độ oxi trong nước

7.161.000 

Mô tả Thiết bị đo nồng độ oxy hòa tan trong nước

– Loại thông dụng, cầm tay;
– Phạm vi đo: 0-19,9 mg/1;
– Độ phân giải: 0.1 mg/1;
– Độ chính xác tương đối: +/- 0,5 mg/1;
– Tự động bù nhiệt: 5 ~ 45°C;
– Điều kiện làm việc: 5 ~ 45°C;
– Nhiệt độ đo: 5 ~99,9°C;