SẢN PHẨM

Thiết bị kết nối mạng

Để kết nối mạng LAN và dạy học

22.880.000 

Mô tả Thiết bị kết nối mạng

Đảm bảo kết nối mạng LAN đồng bộ các máy tính và thiết bị ngoại vi khác trong phòng học bộ môn Tin học và kết nối được Internet có dây hoặc không dây (bao 01 bộ giáo viên và 40 bộ học sinh)