Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng vể các chủ thể tham gia trong nền kính tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế

– Học sinh kể được tên các chủ thể tham gia trong nền kinh tế;
– Nhận biết được vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.

209.000 

Mô tả: Tranh thể hiện sơ đồ mô phỏng vể các chủ thể tham gia trong nền kính tế và vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế

Tranh gồm 2 tờ, nội dung phản ảnh sơ đồ:
– Các chủ thể kinh tế cơ bản tham gia trong nền kinh tế:
+ Người sản xuất (gồm các nhà sản xuất, đầu tư, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);
+ Người tiêu dùng (những người mua hàng hóa, dịch vụ trên thị trường đề thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng);
+ Các chủ thể trung gian trong thị trường (những cá nhân, tổ chức đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường);
+ Nhà nước.
– Vai trò của các chủ thể tham gia thị trường (trong đó Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm):
+ Người sản xuất (người trực tiếp tạo ra của cái vật chất, sản phẩm cho xã hội để phục vụ tiêu dùng);
+ Người tiêu dùng (là động lực quan trọng của sự phát triển sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất);
+ Các chủ thể trung gian trong thị trường (kết nối, thông tin trong các quan hệ mua, bán);
+ Nhà nước (vai trò quản lý nhà nước về kinh tế đồng thời thực hiệnn nhũng biện pháp để khắc phục những khuyết tật của thị trường).
Tranh có kích thước (790×1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche đỉnh lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).