Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản

Học sinh kể tên được một số dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng

105.000 

Mô tả: Tranh thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản

Tranh gồm 1 tờ, có hình rõ nét, đẹp, màu sắc sinh động, thể hiện sơ đồ một số dịch vụ tín dụng cơ bản trong nền kinh tế và đặc điểm của chúng:
– Tín dụng ngân hàng
+ Là mối quan hệ vay mượn giữa ngân hàng và các cá nhân hay doanh nghiệp dưới dạng hợp đồng tín dụng;
+ Chủ thể là Ngân hàng (trung gian giữa người cần vốn và người có vốn), các cá nhân hoặc doanh nghiệp).
– Tín dụng thương mại
+ Là mối quan hệ vay mượn hàng hóa giữa những người kinh doanh sản xuất với nhau;
+ Chủ thể là các doanh nghiệp với nhau và thường không có người trung gian).
Tranh có kích thước (790×1090) mm, in offset 4 màu trên giấy couche đỉnh lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).