Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Trao đổi nước ở thực vật

Xác định sự hút nước ở rễ; vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá

86.000 

Mô tả: Trao đổi nước ở thực vật

Mô tả sự hút nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá (Cây thân gỗ).
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).