SẢN PHẨM

Bàn và quân cờ treo tường

Dùng cho GV giảng dạy môn Cờ vua

2.426.000 

Bàn và quân cờ treo tường

– Bàn cờ: chất liệu mặt bàn bằng kim loại có từ tính khung nhôm , kích thước (900×1000)mm, có móc treo;
– Quân cờ có 34 quân, chất liệu bằng nhựa, đường kính 72mm phù hợp với các ô trên bàn cờ, đế quân cờ có nam châm để hít trên bàn cờ. Các quân cờ được đựng vào hộp nhưa kích thước (42x22x3.5)cm (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).