Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bát sứ

Cô đặc dung dịch, thực hiện một số thí nghiệm tỏa nhiệt mạnh

38.000 

Mô tả: Bát sứ

Men trắng, nhẵn, kích thuớc Ф80mm cao 40mm.