SẢN PHẨM

Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây

Nghiên cứu tác dụng của loại phân bón, cách bón, hàm lượng đối với cây trồng.

871.000 

Mô tả: Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây

Bộ thiết bị gồm:
– Bộ thu nhận tín hiệu; Giấy đo pH; hoặc Cảm biến độ pH; Cảm biến độ ẩm; (TBDC)
– Cân điện tử: Cân kỹ thuật, độ chính xác đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g.
– Thước nhựa