Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Xác định các cấp tổ chức của thế giới sống.

86.000 

Mô tả: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Mô tả sơ đồ các cấp tổ chức của thế giới sống (phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển).
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).