Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các hình thức tiêu hóa ở động vật

Phân biệt 3 hình thức tiêu hóa ở động vật

86.000 

Mô tả: Các hình thức tiêu hóa ở động vật

Mô tả các hình thức tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá; động vật có túi tiêu hoá; động vật có ống tiêu hoá.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).