Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các hình thức trao đổi khí

Phân biệt các hình thức trao đổi khí

86.000 

Mô tả: Các hình thức trao đổi khí

Mô tả các hình thức trao đổi khí: qua bề mặt cơ thể, ống khí, mang, phổi.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).