Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)

Giúp HS xác định các khu vực Pháp tiến hành công xâm lược ở Việt Nam trên lược đồ

96.000 

Mô tả Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884)

Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện tiến trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858 – 1884). Lược đồ có kèm hình ảnh một số vị trí Pháp tiến hành cuộc xâm lược.
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa đanh.Thể hiện đầy đủ quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa;
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).