Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lưới chắn bóng

Dùng để chắn bóng khu vực tập luyện

6.347.000 

Lưới chắn bóng

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất liệu bằng sợi vải dù hoặc tương đương. Kích thước (10000×15000)mm, mắt lưới rộng 20-25mm.