Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

Giúp HS khái quát thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

858.000 

Mô tả Phim tài liệu: Thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây

02 phim tài liệu có nội dung giới thiệu về thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây:
– 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh Hy Lạp-La Mã (chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, thể thao);
– 01 phim giới thiệu về thành tựu của văn minh thời Phục Hưng (tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học).
Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét,độ phân giải full HD (1920×1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Phim tài liệu được tích hợp trong USB môn lịch sử