Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Giúp HS khái quát cơ sở hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á

429.000 

Mô tả Phim tư liệu: Thành tựu của văn minh Đông Nam Á

Phim gồm một số đoạn giới thiệu sơ lược cơ sở hình thành, thời kì phát triển và thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á (văn hoá, kiến trúc và điêu khắc).
Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Phim tư liệu được tích hợp trong USB môn lịch sử