Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Quả tạ Nữ

Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện, thực hành của HS môn Đẩy tạ

335.000 

Mô tả Quả tạ Nữ

Hình hòn, chất liệu bằng sắt, trọng lượng 3000g (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).