Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật

Xác định các bước để sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật

86.000 

Mô tả: Sơ đồ quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật

Sơ đồ mô tả các bước của quy trình sản xuất enzyme từ động vật, thực vật và vi sinh vật.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).