Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng

Quan sát các bước của quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng

86.000 

Mô tả: Sơ đồ về quy trình công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng

Sơ đồ mô tả quy trình của công nghệ tế bào thực vật trong vi nhân giống cây trồng
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).