Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tính tẩu

Học sinh luyện tập giai điệu

2.288.000 

Mô tả: Tính tẩu

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, loại đàn có 2 dây hoặc 3 dây.