Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Đàn nhị

Học sinh luyện tập giai điệu

1.573.000 

Mô tả: Đàn nhị

Theo mẫu nhạc cụ thông dụng của Việt Nam, đàn có 2 dây, dùng cung vĩ để kéo.