Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

Thực hành đo nồng độ amoni trong nước

3.451.000 

Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

– Loại thông dụng, cầm tay;
– Thang đo: 0.00 – 9.99 ppm (mg/L) NH3-N (amoni-nito);
– Độ phân giải: 0.01 ppm;
– Độ chính xác: ± 0.05 ppm;
– Môi trường đo: 0 đến 50°C;
– Tự động tắt: sau 10 phút không sử dụng