Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Xác định sự giống nhau và khác nhau về cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

86.000 

Mô tả: So sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Vẽ song song 2 hình tế bào nhân sơ, nhân thực, chỉ ra các thành phần cấu trúc giống nhau và khác nhau.
Tranh có kích thước (1020×720)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).